Aloxamentos Rurais O Acivro, con enderezo en Lg. Rúa nº 28- Arca O Pino, informa que a súa dirección de correo electrónico, así coma o resto dos datos de carácter persoal que nos facilite, serán tratados automaticamente nos nosos arquivos, a fin de xestionar a axenda de contactos da nosa empresa. Vd. poderá en calquera momento exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos establecidos na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD. 15/1999). Tamén notificamos que esta mensaxe -incluindo calquera arquivo adxunto- é Privado e Confidencial, e vai dirixido só ao destinatario indicado, por tanto se recibiu esta mensaxe por erro, solicitamos que no lo notifique inmediatamente por esta mesma vía e proceda á súa eliminación.